ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

หน้าหลักประวัติหน่วยงานหน้าที่รับผิดชอบผู้บังคับบัญชาการติดต่อสมุดเยี่ยมเว็บบอร์ด

 

 

 

แผนที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

 

หน่วยงานในสังกัด

 

ลิงก์หน่วยงาน

 

IP address

 

 

ตรวจสอบโดเมนเนม

 

 

 

 

 

 

     

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรมวันตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.ลำพูน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงราย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ รรท.ผบก.ศพฐ.5 ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.พะเยา

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การประชุมบริหารสัญจร ของ สพฐ.ตร. ที่ จว.เชียงใหม่ เมื่อ 28-29 สิงหาคม 2557

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน กับโครงการอบรมพิมพ์ลายนิ้วมือและการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ (มีคลิป จาก YouTube)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พิธีประดับยศ ร.ต.ต. ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 ที่ สอบเลื่อนชั้นได้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ภาพการประเมินนักวิทยาศาสตร์ (สบ2)-(สบ4)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายคลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรม 5 ส.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการอาหารกลางวัน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรม"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

 

<< ดูเพิ่มเติม...>>คลิก

 

 

             

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานราชพิธีฉัตรมงคล ปี 2557

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานพิธีถวายพระพรชัย, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมพิธีและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3 )พ.ศ.2558 ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึดละตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(.pdf)              จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(Image)คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551+แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(.pdf)      ไฟล์ภาพ(.jpg) คลิก     

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ประเภทเอกสาร

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานดีเอ็นเอเพื่อส่งตรวจพิสูจน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ภาพแสดงลักษณะรูปพรรณสร้อยคอและสร้อยข้อมือ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 คลิก

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน จากอดีต - ปัจจุบัน ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ดูภาพใหญ่ขึ้น

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การสืบสวน(ฉบับที่2) พ.ศ.2546

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา(ฉบับที่3) พ.ศ.2546

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5นโยบายการบริหารราชการ พล.ต.อ.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมี

 

    กระทู้ที่มีการโพสเร็วๆนี้ 

 

 

    หัวข้อในเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าดูสูงสุด     ใหม่ล่าสุด

 

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แบบตัวอย่าง หนังสือนำส่ง วัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ดาวน์โหลด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5รายละเอียดฟอนท์ราชการไทยคลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลดฟอนท์TH NiramitIT,TH SarabunIT     

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลดฟอนท์มาตรฐานราชการไท13 ฟอนท์ 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การคำนวณค่าความอ้วน (ดัชนีมวลร่างกาย BMI)    การคำนวณค่าความอ้วน2

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ศพฐ.5 คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เตือนภัย จาก"แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(ปปง.เตือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอีก)ใหม่ล่าสุด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เตือนภัย โจรปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ขยายขีดความสามารถการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์คลิก

 

 

 

พระพุทธวิโมกข์

พระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปบูชา ศพฐ.5

 พระพุทธวิโมกข์

 

พล.ต.ต.พล วิทยานนท์

ผบก.ศพฐ.5

 

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชกฤษจานุเบกษา

 

 

 

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5บทอุดมคติตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Online Chemical Dictionary

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Google Map ประเทศไทย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แผนที่ท่องเที่ยวประเทศไทย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โค๊ดรหัสสี 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ตรวจดูหมายเลขไอพี

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ปรับขนาดภาพออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5สร้างบาร์โค๊ดออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เครื่องคิดเลขออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

 

 

 

     ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 บน Facebook ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Facekook Share ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

     Page Rank Check w3cfeed scdc5 PageRank Checker 

  Validate GEO-TAGs

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 | Google Analytics  

SEO

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Google Pagerank

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Security Check

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Linkchecker 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Sitemap Submitter

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Spider View

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Meta Tag Analysis

ค้นหาใน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5