ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ประวัติหน่วยงาน

แผนที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

 

หน่วยงานในสังกัด

 

ลิงก์หน่วยงาน

 

IP address

 

 

ตรวจสอบโดเมนเนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

              กระทู้ที่มีการโพสเร็วๆนี้        

 

      หัวข้อในเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าดูสูงสุด      ใหม่ล่าสุด

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรมหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ศพฐ.5 ทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ(MOU)กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ผ่านระบบ Video conference

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประชุมบริหาร ศพฐ.5 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6 ส.ค.2558

     QR code

     เว็บไซต์ ศพฐ.5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พิธีมอบทุน ผบช.สพฐ.ตร. ประจำปี 2558 ให้กับบุตร -ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมฯ ประจำปี พ.ศ.2558

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการอาหารกลางวัน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศพฐ.5 ครั้งที่ 1 รอบเดือน ต.ค.2557 – มี.ค.2558

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมประชุม ศปก.สพฐ.ตร. และการประดับยศ แก่ข้าราชการตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกอบรมการใช้กระเป๋าตรวจสถานที่เกิดเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวนและผู้ช่วยฯ ของ ศพฐ.5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ ศพฐ.5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ศพฐ.5

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม พฐ.จว.เชียงใหม่

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรมวันตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ (มีคลิป จาก YouTube)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการ ตำรวจไทยใจสะอาด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายคลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรม 5 ส.

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กิจกรรม"บิ๊กคลีนนิ่งเดย์"

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การฝึกวิชาการฝึกสำหรับตำรวจ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

 

 

 

             

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ/พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค.2558

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานวันรัฐพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5งานราชพิธีฉัตรมงคล ปี 2557

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมพิธีและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานคลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3 )พ.ศ.2558 ปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526+ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมี

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนเเละเครื่องกระสุนปืนของกลาง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึดละตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ. 2537

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(.pdf)              จรรยาบรรณผู้ชำนาญกา(Image)คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551+แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555(.pdf)      ไฟล์ภาพ(.jpg) คลิก     

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ประเภทเอกสาร

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานดีเอ็นเอเพื่อส่งตรวจพิสูจน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำแนะนำในการเก็บวัตถุพยานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ภาพแสดงลักษณะรูปพรรณสร้อยคอและสร้อยข้อมือ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5นิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5คำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 คลิก

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน จากอดีต - ปัจจุบัน ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ดูภาพใหญ่ขึ้น

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การสืบสวน(ฉบับที่2) พ.ศ.2546

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา(ฉบับที่3) พ.ศ.2546

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แบบตัวอย่าง หนังสือนำส่ง วัตถุพยานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5  ดาวน์โหลด

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5รายละเอียดฟอนท์ราชการไทยคลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลดฟอนท์TH NiramitIT,TH SarabunIT     

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลดฟอนท์มาตรฐานราชการไท13 ฟอนท์ 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5การคำนวณค่าความอ้วน (ดัชนีมวลร่างกาย BMI)    การคำนวณค่าความอ้วน2

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ศพฐ.5 คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เตือนภัย จาก"แก๊ง คอลเซ็นเตอร์"(ปปง.เตือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอีก)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เตือนภัย โจรปล่อยสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5หนังสืออนุมัติตรวจพิสูจน์งานเอกสาร พื้นที่ ภ.6และพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ขยายขีดความสามารถการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์คลิก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ศพฐ.5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558

 

แบบสำรวจออนไลน์(Online Survey) ความพึงพอใจในเว็บไซต์ ศพฐ.5

ดี
ดีพอใช้
ดีมาก
ควรปรับปรุง
อื่นๆแสดงผล Poll ทั้งหมด

 

พระพุทธวิโมกข์

พระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปบูชา ศพฐ.5

 พระพุทธวิโมกข์

 

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

 

 

 

แจ้งผลการตรวจพิสูจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชกฤษจานุเบกษา

 

QR code

เว็บบอร์ดแจ้งผลตรวจพิสูจน์

 

 

เว็บลิงค์สื่อมวลชน

 

   

 

ข่าวเด่นวันนี้

 

                         

 

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5บทอุดมคติตำรวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Online Chemical Dictionary

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Google Map ประเทศไทย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5แผนที่ท่องเที่ยวประเทศไทย

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5โค๊ดรหัสสี 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ตรวจดูหมายเลขไอพี

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ปรับขนาดภาพออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5สร้างบาร์โค๊ดออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5เครื่องคิดเลขออนไลน์

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

 

 

 

     ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 บน Facebook ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 Facekook Share ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

     Page Rank Check w3cfeed scdc5 PageRank Checker 

  Validate GEO-TAGs

 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 | Google Analytics  

SEO

 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Google Pagerank

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Security Check

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Linkchecker 

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Sitemap Submitter

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Spider View

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5Meta Tag Analysis

ค้นหาใน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5